Welkom op de campus van de Après la Vie Academie

In deze electronische leeromgeving tref je al het lesmateriaal aan dat je nodig hebt voor het volgen van de opleiding waarvoor jij je hebt ingeschreven.

Het gebruik van het lesmateriaal dat je in deze elektronische leeromgeving aantreft is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Je krijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor het volgen van je opleiding noodzakelijk is.

De Après la Vie Academie behoudt ten alle tijde het intellectuele en industriële eigendom van de verstrekte leermiddelen in deze campusomgeving. Deelnemers aan de opleiding zijn derhalve niet gerechtigd om het gepubliceerd opleidingsmateriaal binnen deze campus aan derden af te staan of in gebruik te geven, op welke wijze dan ook. Bij misbruik wordt aangifte gedaan.

Het samenstellen van het lesmateriaal is met uiterste zorg gedaan. Wij houden het lesmateriaal zo actueel mogelijk door wijzigingen in verband met veranderde regelgeving en/of vernieuwde/verbeterde inzichten regelmatig aan te passen. Mocht je desondanks onvolkomenheden of onduidelijkheden aantreffen dan horen wij dat graag.

We wensen je veel plezier en succes toe bij het volgen van onze opleidingen!