Welkom op de campus van de Après la Vie Academie

In deze Campus tref je al het opleidingsmateriaal aan dat je nodig hebt voor het volgen van de Opleiding tot Uitvaartbegeleider, Permanente Ontwikkeling of NaVU Examentraining.

Het gebruik van het opleidingsmateriaal is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Je krijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor het volgen van één van voorgenoemde onderwijsactiviteiten noodzakelijk is.

De Après la Vie Academie behoudt ten alle tijde het intellectuele en industriële eigendom van de verstrekte leermiddelen in deze Campus. Studenten dan wel uitvaartbegeleiders zijn niet gerechtigd om het gepubliceerd opleidingsmateriaal binnen deze Campus aan derden af te staan of in gebruik te geven, op welke wijze dan ook. Bij misbruik wordt aangifte gedaan.

Het samenstellen van het lesmateriaal is met uiterste zorg gedaan. Wij houden het lesmateriaal zo actueel mogelijk door wijzigingen in verband met veranderde regelgeving en/of vernieuwde/verbeterde inzichten regelmatig aan te passen. Mocht je desondanks onvolkomenheden of onduidelijkheden aantreffen dan horen wij dat graag.

We wensen je veel plezier en succes toe bij het volgen van onderwijsactiviteiten binnen onze Après la Vie Academie!